logo
Անտառների կարևորությունը
icon
Անտառների կարևորությունը

Երկրագնդի և յուրաքանչյուրիս համար անհրաժեշտություն լինելուց բացի, անտառածածկույթի ավելացումը ցանկացած երկրում CO₂ փոխհատուցմանը զուգահեռ բազմաթիվ այլ առավելություններ ունի, ինչպիսիք են․


 • թթվածնի արտադրություն,
 • օդի որակի բարելավում,
 • ջերմաստիճանի նվազեցում,
 • խոնավության բարձրացում,
 • հողի էրոզիայի նվազեցում,
 • անապատացման կանխում,
 • ջրի պահպանման բարձրացում,
 • կենսաբազմազանության պահպանում,
 • աշխատատեղերի ստեղծում,
 • բուսական և կենդանական աշխարհի բազմացում,
 • գեղատեսիլ երկիր, և այլն։

Մի խոսքով, անտառներն այս մոլորակի կյանքի համար շատ կարևոր են, դրանց պահպանությունը կամ անտառածածկույթի վերականգնումը նշանակում է հոգ տանել դրանց մասին և համոզված լինել, որ այդ նույն կենսապայմանները կթողնենք Երկրի վրա մեզնից հետո ապրող սերունդներին։

Copyright © 2024. My Forest Armenia. All Rights Reserved