Սերմերի ծրագիր

Մեր Նպատակը

Մեր երկարաժամկետ  նպատակն է խթանել տեղական բույսերի սերմերի ճանաչվածությունը  և խրախուսել տեղական սերմերի պահպանումն ու հետազոտությունը: Դա իր հերթին կնպաստի անտառվերականգնման ընթացքին։

Միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն ` տեղական ծառերի և թփերի տեսակների փորձարկամ և պահպանման, ինչպես նաև սերմահավաքի սխեմաներ և չափորոշիչներ մշակելու համար:

Տարբերակել <<դրական>> ծառերը։ <<Դրական>> են կոչվում այն ծառերը, որոնք ունեն հետաքրքիր ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական հատկություններ։

Սերմերի ծրագիր

«Դրական» ծառերի գրանցում ըստ տեսակների: Տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն և քարտեզագրում:

Սերմահավաք համապատասխան տարածքներից և տարբերակված <<դրական>> ծառերից։

Seed cleaning, testing and seed certification.

Սերմերի սորտավորում և պահպանում ըստ տարածաշրջանի, բիոէկոլոգիական առանձնահատկությունների և որակի: