logo
Սերմերի ծրագիր
icon
ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մեր երկարաժամկետ նպատակն է խթանել տեղական բույսերի սերմերի ճանաչվածությունը և խրախուսել տեղական սերմերի պահպանումն ու հետազոտությունը: Դա իր հերթին կնպաստի անտառվերականգնման ընթացքին։
Միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն ` տեղական ծառերի և թփերի տեսակների փորձարկամ և պահպանման, ինչպես նաև սերմահավաքի սխեմաներ և չափորոշիչներ մշակելու համար:
Տարբերակել <<դրական>> ծառերը։ <<Դրական>> են կոչվում այն ծառերը, որոնք ունեն հետաքրքիր ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական հատկություններ։

icon
icon
icon
icon
ՍԵՐՄԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
«Դրական» ծառերի գրանցում ըստ տեսակների: Տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն և քարտեզագրում:
  • Սերմահավաք համապատասխան տարածքներից և տարբերակված <<դրական>> ծառերից։
  • Seed cleaning, testing and seed certification.
  • Սերմերի սորտավորում և պահպանում ըստ տարածաշրջանի, բիոէկոլոգիական առանձնահատկությունների և որակի:
Copyright © 2024. My Forest Armenia. All Rights Reserved