logo
Բնապահպանական կրթություն
icon
ԲՆԱՊԱՀՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Բնապահպանական կրթության ծրագրի նպատակն է սովորեցնել երիտասարդ սերնդին, թե ինչպես է գործում բնական միջավայրը, հատկապես, ինչպես կարող են մարդիկ իրենց վարքագիծը հարմարեցնել բնական էկոհամակարգում կայուն ապրելուն։ Ծրագրի շրջանակներում մենք ներգրավում ենք ոլորտի նվիրյալ մասնագետներին, ովքեր տեղեկատվական դասընթացներ են անցկացնում այնպիսի բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են ածխածնային արտանետումները, սննդային շղթայի ազդեցությունը, անտառների վերացումը և այլն, ինչպես նաև յուրաքանչյուրիս դերն այս խնդիրների լուծման մեջ։ Այս ծրագրի նպատակն է նաև անցկացնել գործնական դասընթացներ, որպեսզի երիտասարդները կարողանան արդյունավետորեն մասնակցել այնպիսի աշխատանքների, ինչպիսիք են սերմնահավաքը, ծառատունկը և այլ գործողություններ։

Copyright © 2024. My Forest Armenia. All Rights Reserved