SOL GROUP

Համագործակցության սկիզբը

2021

Տնկած ծառերի քանակը

0

«SOL Group»-ը, որը հիմնադրվել է 1927 թվականին, գործում է տեխնիկական և բժշկական գազերի արտադրության, կիրառական հետազոտությունների և շուկայավարման ոլորտում, Տնային խնամքի ծառայությունների ոլորտում, կենսատեխնոլոգիաների ոլորտում և վերականգնվող աղբյուրներից էներգիայի արտադրության ոլորտում: Կայունությունը իր էական դիրքն է ունեցել «SOL Group»-ի ռազմավարության մեջ նրա հիմնադրման օրվանից: Այսպիսով, նրանք որոշել են ֆինանսավորել «Իմ անտառ Հայաստան»-ի անտառպատման ծրագիրը: