Անտառների կարեւորությունը

Ցանկացած երկրում անտառածածկույթի ավելացումը, բացի CO2- ի գրավումից, ըստ էության, ունի բազմաթիվ առավելություններ, ինչպիսիք են.

 • արտադրում են թթվածին,
 • լավացնում են օդի որակը,
 • նվազեցնում են ջերմաստիճանը,
 • բարձրացնում են խոնավությանը,
 • նվազեցնում են հողի էրոզիան,
 • կանխում են անապատացումը,
 • բարձրացնում են ջրի պահպանումը,
 • պահպանում են կենսաբազմազանությունը,
 • օգնում են գյուղական բնակչությանը,
 • ավելացնում են բուսական և կենդանական աշխարհը,
 • գեղեցկացնում են երկիրը,
 • և այլն։

Մի խոսքով, անտառներն այս մոլորակի կյանքի համար շատ կարևոր են, դրանց պահպանությունը կամ անտառածածկույթի վերականգնումը իրենցից ներկայացնում են հոգ տանել դրանց մասին և համոզված լինել, որ այդ նույն կենսապայմանները թողնում ենք մեզնից հետո եկող սերունդներին։